10 Feb 2013 By: Gede Astawan

Bebladbadan



Bebladbadan inggih punika kruna bebasan sane kawangun antuk tigang palet kruna utawi lengkara. Sane kapertama mawasta bantang, sane ping kalih mawasta arti sujati, sane kaping untat mewasta arti paribasa. Conto bebladbadan sane makeh, sekadi ring sor, luire:
 1. Madamar di langit – arti sujati bulan – arti paribasan ipun mabulan-bulanan (berbulan-bulan).
 2. Makunyit di alas – arti sujati temu – arti paribasa matemu (ketemuan).
 3. Mewayang gadang – arti sujati Kresna – suksman ipun tresna (cinta).
 4. Masok gedenan – bodag – suksmane ngodag odag.
 5. Meberuk tanah – caratan – nyaratang.
 6. Medasar nasi – entip – suksmane ngintip.
 7. Madon jaka – ron – mekaronan (makurenan).
 8. Madamar di carik – kunang-kunang – metunangan.
 9. Maceleng lua – bangkung – bengkung.
 10. Mabawang putih – kesuna – mapisuna (memfitnah).
 11. Makatik pancing – pales – suksman ipun males.
 12. Metali besi – ante – nganten.
 13. Mebatun bedil – mimis – lamis.
 14. Meadin kuud – klungah – jengah.
 15. Mataluh nyuh – tombong – sombong.
 16. Majempong bebek – jambul – ngambul.
 17. Mabuah jaka – bluluk – nguluk-nguluk.
 18. Mabuah kelor – klentang – klentangin.
 19. Majukut gedebong – ares – bares.
 20. Mabuaya di tegal – alu – nglalu/kalu.
 21. Meadin nyoman – ketut – nututin/ngentut.
 22. Meblauk ngindang – capung – ngapung.
 23. Mebatun bedil – peluru – cemburu.
 24. Mekamben di sunduk – sesel – maselselan (menyesal).
 25. Matekep pucung – sengseng – nyrengseng.
 26. Masarin tanah – buk – ibuk (gerah alias galau).
 27. Magigi lanying – caling  – paling.
Inggih amunika dumun conto bebladbadan sane prasida antuk titiang dum, yening wenten titiang katemu wiadin ngae sane anyar, mawali malih titiang surat. Suksma.

0 komentar:

Posting Komentar